Margit Sandvang Larsen

Hej! Velkommen til denne hjemmeside!

Her kan du læse lidt om min familie og mig. Jeg er gift med civilingeniør lic.techn. Peter Gorm Larsen, som arbejder på Ingeniørhøjskolen i Århus som ingeniørdocent. Vi har to børn; Cecilie født 1989 og Johan født 1992.

Efter at have arbejdet i København som bankassistent og efter at Peter blev færdig med at læse, tog vi springet at flytte til Danmarks have FYN. Nærmere bestemt .Dyrup i Odense. Det var i starten af 1989 og siden har jeg været husmoder med stort H og været meget engageret i lokalområdet. Derudover er jeg meget interesseret i familiepolitik, menneskerettigheder og miljø.

1. januar 2001 åbnede jeg LYDKLINIKKEN. En klinik som giver lydtbehandling til ordblinde eller rettere orddøve og ukoncentrerede børn. Desværre findes der ingen uddannelse i lydbehandling. Men da min svigermor Ingrid Larsen har mere end 25 års erfaring er jeg blevet oplært af hende. Hun arbejdede den gang sammen med med to andre, som havde lige så megen erfaring, så jeg kunne altid få hjælp. Som det ses på vores hjemmeside er vi nu 5 lydbehandlere i vores gruppe. 

For at få indblik i et andet område deltog jeg i efteråret 2001 i 4 basiskurser i kinesiologi.

I foråret 2003 var jeg vikar i funktionsopdelte specialklasser på Dalum Skolen.

I skoleåret 2003/2004 læste jeg på Det Pædagogiske Universitet, CVU FYN, i Odense. Her blev jeg læselærer indenfor Reading Recovery, som er et læsesystem fra New Zealand. I den forbindelse var jeg med i et projekt på Rasmus Rask Skolen i Bellinge. Derudover tog jeg bl.a. Specialpædagogisk Grundkurus.

I juni 2004 tog familien et nyt spring. Nemlig at flytte fra Odense til Søften lige udenfor Århus. I den forbindelse ændrede jeg navnet på klinikken til LYDKLINIKKEN/LÆSEHJÆLPEN.

Fra august 2005 til august 2006 arbejdede jeg som deltids støttepædagog i Børnehaven Præstemarken. Efter en pause blev jeg ansat igen til et nyt barn. Nu er det ændret til aflastningstimer hjemme hos mig, hvor vi hygger os.

I det følgende kan du se, hvad jeg går og roder/har rodet med.

Pas godt på dig selv og andre!


Kontaktoplysninger:

Adresse
Miravej 3, Søften, 8382 Hinnerup, Danmark

E-mail-adresse
msllyd@gmail.com

Web-adresse
http://pglconsult.dk/private/margit.htm

Telefon (privat)
65 92 65 33

.


Nuværende tillidsposter

Siden april 2005 aktiv i Dansk Røde Kors i Hinnerup. Valgt til formand nu. I august 2010 blev Hinnerup afdeling og Hadsten afdeling lagt sammen til Hadsten-Hinnerup afdeling. Er ligeledes formand for Røde Kors i Favrskov Kommunekreds.

Siden foråret 2011 med til at opstarte integrationsarbejde i Favrskov Kommune med frivillige fra Røde Kors.

Siden foråret 2011 næstformand i Kulturelt samvirke under Favrskov Kommune

Suppleant til bestyrelsen til Lilleåens græsningslaug, hvor vi er med til at opretholde/genskabe naturen og har mulighed for at købe det bedste oksekød!         


Tidligere tillidsposter

Forædrevalgt medlem af skolebestyrelsen på Præstemarkskolen i en delperiode indtil Johan sluttede i skolen.
1995 - 2004 medlem af Dyrup Kirkes Menighedsråd
1995 - 1996 menigt medlem
1996 - 2000 formand
2000 - 2004 næstformand og derefter formand indtil valget i november 2004.
April 1996 - april 2004
formand for Dyrup Gurndejerforening. Deltager i møder under Beboerforum Odense. Var med til at lave Dyrup Marked 10 gange.
November 1999
medinitivtager til Durup Lokalforening, som skulle lave fritidsaktiviteter for børn efter skoletid. Valgt som kasserer. Foreningen var kun aktiv et år.
Meddeler for Fyens Stiftstidende
Fra oktober 1998 meddeler for Dyrup og Sanderum området. HUSK tip, gode ideer eller nyheder fra området  modtages med tak! Opsagt pr. 1.2.2000 i forbindelse med evaluering af meddelerordning. På grund af besparelser skal antallet af meddelere være mindre. De mindste områder lægges ind under større.
Skolebestyrelse

            forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem på Højmeskolen fra april 1998 til april 1999.
Kristeligt Folkeparti (1992 - 1999)
Folketingskandidat, byrådskandidat, medlem af hovedbestyrelsen, medlem af politisk udvalg, formand for familieudvalg, formand for KRF Odense, medlem af amtsbestyrelsen for Fyn.
 
TV2-FYN
Natdebat-debatør i direkte udsendelser 9 mandage i sept. okt. nov. 1998.
 
Familiepolitik
Medinitiativtager til De Danske Husmoderforeningers Børne- og Familieforening i 1992. Var med til at arrangere demonstration foran Christiansbrog ved en åbningsdebat. KRAV: større focus på de hjemmegående husmødre / værdiansættelse på pasningen af egne børn i lighed med pædagoernes arbejde / statens enorme udgifter til offentlig pasning bør fordeles på alle børn og ikke blot til de børn, der er tilmeldt offentlig pasning.
 
Musikalsk Legestue, Albanigade 9, 5000 Odense C
Forældrevalgt brugerbestyrelsesmedlem mens Cecilie og Johan gik derinde.
Legegruppen i Dyrup
Medinitiativtager og koordinator 1990 - 1996. Vi var en gruppe forældre med små børn, som mødtes hver torsdag fra 14.00 - 16.00. I starten privat senere på Højmeskolen. Gruppen blev opløst, da de ældste af børnene startede i skole.
FN's Internationale Familieår 1994
Var med til at lave en konference på Christiansborg for KRF. Arrangerede 2 foredragsaftner på Badstuen - betalt af socialministeriet i forb. med Familieåret.
Opsøgende medarbejder i Åhaven.
I nov. og dec. 1997 var jeg ansat deltid af Odense Kommune for at lave opsøgende arbejde blandt ældre beboere i Åhaven - en del af Dyrup.

Senest opdateret: juli 12, 2011.